pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


Broszury i informatory


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


Ochrona danych osobowych


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Klary
Romana

9

sierpien

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

Zakończenie programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie edycja 2022r.

04.07.2022 11:38

Programu oddziaływań korekcyjno edukacyjnych edycja 2022r. 

 

,,Komu nie udało się zwyciężyć sercem lub rozumem usiłuje zwyciężyć przemocą. Każdy przejaw przemocy dowodzi moralnej niższości…”

,,Przemoc nie jest oznaką siły lecz słabości”

                                                                                                                       Ks. Jerzy Popiełuszko

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze zakończyło tegoroczną edycję programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W tegorocznej edycji programu udział wzięło 10 mężczyzn pochodzących z terenu Powiatu Górowskiego skierowanych przez Zespoły Interdyscyplinarne oraz zgłaszających się dobrowolnie w związku z wyrokami Sądu.

           Program składał się z 10 spotkań grupowych oraz spotkań indywidualnych organizowanych w terminie od 04.06.2022 do 03.07.2022r,  prowadzony był przez profesjonalnych trenerów.

           Celem programu jest powstrzymanie sprawców przemocy przed jej stosowaniem, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez kształtowanie postaw szacunku wobec innych, wobec osób bliskich, poszanowania ich godności, intymności oraz poczucia odpowiedzialności moralnej i prawnej przez osoby stosujące przemoc.

            Jednocześnie informujemy, iż w nadchodzącym roku 2023 PCPR w Górze będzie realizowało kolejną edycję przedmiotowego programu. Osoby zainteresowane udziałem w programie edycja 2023 prosimy o kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Armii Polskiej 8, 56-200 Góra,

pokój nr 6 , tel.  65 65 00 991

Informacje o artykule

Zredagował(a): Redakcja
Data powstania: 04.07.2022 11:38
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 39
Drukuj Stworz PDF