pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Ulotki / Broszury/ Informatory


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Jarosława
Konrada

21

kwiecień

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30      

Zespół ds Rodzinnej Pieczy Zastępczej

22.01.2013 13:13

Zespół ds Rodzinnej Pieczy Zastępczej dokonuje oceny w celu:

  1. ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka,
  2. analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,
  3. modyfikowania planu pomocy dziecku,
  4. monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie,
  5. oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb,
  6. oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
  7. informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Redakcja
Data powstania: 22.01.2013 13:13
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1651
Drukuj Stworz PDF