pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Ulotki / Broszury/ Informatory


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Halszki
Heleny

2

marzec

PWŚCPSN
1     1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

2008

Zakończenie zadań zatwierdzonych w harmonogramie

Zakończenie zadań zatwierdzonych w harmonogramie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze zakończyło realizację zadań zatwierdzonych w harmonogramie projektu systemowego „ Mit, a prawda-łamiemy bariery i stereotypy”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie  7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej >>>

poniedziałek, 30.01.2012 11:38

KONFERENCJA pt: "ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CZ. 2"

KONFERENCJA pt: "ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CZ. 2"

Realizując aktywizacje społeczna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze zakończyło zadania z zakresu aktywnej integracji w projekcie systemowym „ Mit a prawda -  łamiemy bariery  i stereotypy". W tym zakresie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  zorganizowało uczestnikom konferencje „ Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych" na której przedstawiono działania podejmowane przez organizacje pozarządowe i instytucje na rzecz osób niepełnosprawnych, katalog usług finansowanych ze środków PFRON oraz możliwości aktywizacji zawodowej i zdrowotnej w powiecie górowskim.

 

więcej >>>

poniedziałek, 30.01.2012 11:32

SZKOLENIE Z ZAKRESU AKTYWNEJ INTEGRACJI

SZKOLENIE Z ZAKRESU AKTYWNEJ INTEGRACJI

W dniu 13 listopada 2008 r. odbyło się szkolenie z zakresu „ aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” to dodatkowe zadanie w ramach aktywnej integracji, które Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało w związku z realizacją projektu „ Mit a prawda – łamiemy bariery i stereotypy”. Zadanie dotyczy aktywizacji społecznej mającej na celu poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodowa.

więcej >>>

poniedziałek, 30.01.2012 11:25

KONFERENCJA pt.: " ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

KONFERENCJA pt.: " ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Ulgi i uprawnienia dla osób niepełnosprawnych to tytuł konferencji, która odbyła się 4 listopada 2008 r. w Domu Kultury w Górze.

więcej >>>

poniedziałek, 30.01.2012 11:22

Zajęcia rehabilitacyjne najskuteczniejszą formą aktywizacji zdrowotnej

Zajęcia rehabilitacyjne najskuteczniejszą formą aktywizacji zdrowotnej

Zakończyły się zajęcia rehabilitacyjne w Pomorskim Centrum Rehabilitacji w Jarosławcu zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze dla uczestników projektu systemowego „ Mit a prawda - łamiemy bariery i stereotypy".

więcej >>>

poniedziałek, 30.01.2012 11:10

II etap aktywnej integracji

II etap aktywnej integracji

Zakończył się drugi etap aktywnej integracji dotyczącej aktywizacji zawodowej projektu systemowego POKL.

więcej >>>

czwartek, 26.01.2012 11:33

I etap aktywnej integracji

I etap aktywnej integracji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze zakończyło realizację I etapu aktywnej integracji. W ramach tego zadania uczestnicy projektu systemowego POKL „ Mit a prawda – łamiemy bariery i stereotypy” uczestniczyli w szkoleniu w zakresie obsługi komputera i stron internetowych.

więcej >>>

czwartek, 26.01.2012 11:28

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze w ramach projektu systemowego POKL

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze w ramach projektu systemowego POKL

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze w ramach projektu systemowego POKL – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie rozpoczęło realizacje zadania – aktywna integracja.

więcej >>>

czwartek, 26.01.2012 11:23

Projekt systemowy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt systemowy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt dotyczy PriorytetuVII - Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej >>>

czwartek, 26.01.2012 11:20

MIT, A PRAWDA - ŁAMIEMY BARIERY I STEREOTYPY

MIT, A PRAWDA - ŁAMIEMY BARIERY I STEREOTYPY

Mit, a prawda - łamiemy bariery  i stereotypy to tytuł projektu , który Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze rozpoczęło realizować w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten dotyczy Priorytetu VII - Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.2 - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

więcej >>>

czwartek, 26.01.2012 10:47