pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Ulotki / Broszury/ Informatory


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Danieli
Irwina

13

lipiec

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

2008

Zakończenie zadań zatwierdzonych w harmonogramie

Zakończenie zadań zatwierdzonych w harmonogramie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze zakończyło realizację zadań zatwierdzonych w harmonogramie projektu systemowego „ Mit, a prawda-łamiemy bariery i stereotypy”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie  7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej >>>

poniedziałek, 30.01.2012 11:38

KONFERENCJA pt: "ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CZ. 2"

KONFERENCJA pt: "ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CZ. 2"

Realizując aktywizacje społeczna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze zakończyło zadania z zakresu aktywnej integracji w projekcie systemowym „ Mit a prawda -  łamiemy bariery  i stereotypy". W tym zakresie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  zorganizowało uczestnikom konferencje „ Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych" na której przedstawiono działania podejmowane przez organizacje pozarządowe i instytucje na rzecz osób niepełnosprawnych, katalog usług finansowanych ze środków PFRON oraz możliwości aktywizacji zawodowej i zdrowotnej w powiecie górowskim.

 

więcej >>>

poniedziałek, 30.01.2012 11:32

SZKOLENIE Z ZAKRESU AKTYWNEJ INTEGRACJI

SZKOLENIE Z ZAKRESU AKTYWNEJ INTEGRACJI

W dniu 13 listopada 2008 r. odbyło się szkolenie z zakresu „ aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” to dodatkowe zadanie w ramach aktywnej integracji, które Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało w związku z realizacją projektu „ Mit a prawda – łamiemy bariery i stereotypy”. Zadanie dotyczy aktywizacji społecznej mającej na celu poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodowa.

więcej >>>

poniedziałek, 30.01.2012 11:25

KONFERENCJA pt.: " ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

KONFERENCJA pt.: " ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Ulgi i uprawnienia dla osób niepełnosprawnych to tytuł konferencji, która odbyła się 4 listopada 2008 r. w Domu Kultury w Górze.

więcej >>>

poniedziałek, 30.01.2012 11:22

Zajęcia rehabilitacyjne najskuteczniejszą formą aktywizacji zdrowotnej

Zajęcia rehabilitacyjne najskuteczniejszą formą aktywizacji zdrowotnej

Zakończyły się zajęcia rehabilitacyjne w Pomorskim Centrum Rehabilitacji w Jarosławcu zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze dla uczestników projektu systemowego „ Mit a prawda - łamiemy bariery i stereotypy".

więcej >>>

poniedziałek, 30.01.2012 11:10

II etap aktywnej integracji

II etap aktywnej integracji

Zakończył się drugi etap aktywnej integracji dotyczącej aktywizacji zawodowej projektu systemowego POKL.

więcej >>>

czwartek, 26.01.2012 11:33

I etap aktywnej integracji

I etap aktywnej integracji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze zakończyło realizację I etapu aktywnej integracji. W ramach tego zadania uczestnicy projektu systemowego POKL „ Mit a prawda – łamiemy bariery i stereotypy” uczestniczyli w szkoleniu w zakresie obsługi komputera i stron internetowych.

więcej >>>

czwartek, 26.01.2012 11:28

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze w ramach projektu systemowego POKL

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze w ramach projektu systemowego POKL

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze w ramach projektu systemowego POKL – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie rozpoczęło realizacje zadania – aktywna integracja.

więcej >>>

czwartek, 26.01.2012 11:23

Projekt systemowy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt systemowy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt dotyczy PriorytetuVII - Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej >>>

czwartek, 26.01.2012 11:20

MIT, A PRAWDA - ŁAMIEMY BARIERY I STEREOTYPY

MIT, A PRAWDA - ŁAMIEMY BARIERY I STEREOTYPY

Mit, a prawda - łamiemy bariery  i stereotypy to tytuł projektu , który Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze rozpoczęło realizować w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten dotyczy Priorytetu VII - Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.2 - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

więcej >>>

czwartek, 26.01.2012 10:47