pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


Broszury i informatory


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


Ochrona danych osobowych


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Dory
Gerarda

24

wrzesien

PWŚCPSN
1  1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30    

Druki do pobrania

piątek, 27.01.2012 10:31

WNIOSKI DO POBRANIA 

 

PFRON:


Turnusy rehabilitacyjne  -  POBIERZ


Środki pomocniczne i przedmioty ortopedyczne  -  POBIERZ

Sprzęt rehabilitacyjny   -  POBIERZ


Bariery w komunikowaniu się   -  POBIERZ

Zaświadczenie lekarskie do wniosku Bariery w komunikowaniu się -  POBIERZ


Bariery techniczne  -  POBIERZ

Zaświadczenie lekarskie do wniosku Bariery techniczne  -  POBIERZ


Bariery architektoniczne  -  POBIERZ

Zaświadczenie lekarskie do wniosku Bariery architektoniczne  -  POBIERZ

 

Sport kultura, turystyka i rekreacja  -  POBIERZ

 


POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności(przed 16 rokiem życia)-POBIERZ

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności(po 16 roku życia)- POBIERZ

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:

Wniosek o wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej  - POBIERZ 

Informacja RODO dot. LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - POBIERZ

KARTA PARKINGOWA:

Wniosek o wydanie karty parkingowej - POBIERZ (obowiązuje od 1 lipca 2021r.)

Klauzula informacyjna KARTA PARKINGOWA - POBIERZ

Oświadczenie o pełnieniu władzy rodzicielskiej dot. karty parkingowej - POBIERZ

Oświadczenie o celu złożenia wniosku - POBIERZ

 

PIECZA ZASTĘPCZA

Wniosek w sprawie dodatku wychowawczego 500+ dla rodzin zastepczych i prowadzących rodzinny dom dziecka - POBIERZ

 Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów zwiazanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu-rodziny zastępcze zawodowe-POBIERZ

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów zwiazanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu-prowadzący rodzinny dom dziecka-POBIERZ

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start- POBIERZ

Klauzula informacyjna RODO Dobry Start 300 + - POBIERZ

 

PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 2021

MODUŁ I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

 • Zadanie 1– oprzyrządowanie samochodu - dysfunkcja narządu ruchu.

Komplet dokumentów do pobrania -  POBIERZ

 • Zadanie 2 i 3– prawo jazdy.

Komplet dokumentów do pobrania -  POBIERZ

 • Zadanie 4– oprzyrządowanie samochodu - dysfunkcja narządu słuchu.

Komplet dokumentów do pobrania -  POBIERZ

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

 • Zadanie 1, 3 i 4– sprzęt elektroniczny.

Komplet dokumentów do pobrania -  POBIERZ

 • Zadanie 2– szkolenia dotyczące sprzętu elektronicznego.

Komplet dokumentów do pobrania - POBIERZ

 • Zadanie 5– naprawa sprzętu elektronicznego.

Komplet dokumentów do pobrania - POBIERZ

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

 • Zadanie 1– wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym.

Komplet dokumentów do pobrania -  POBIERZ

 • Zadanie 2– naprawa skutera, wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Komplet dokumentów do pobrania -  POBIERZ

 • Zadanie 3– proteza kończyny.

Komplet dokumentów do pobrania -  POBIERZ

 • Zadanie 4– naprawa protezy kończyny.

Komplet dokumentów do pobrania -  POBIERZ

 • Zadanie 5– skuter inwalidzki, oprzyrządowanie elektryczne.

Komplet dokumentów do pobrania -  POBIERZ

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Komplet dokumentów do pobrania -  POBIERZ

 

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 • Komplet dokumentów do pobrania -  POBIERZ

 

 

 

 

Informacje o artykule

Zredagował(a):
Data powstania: 27.01.2012 10:31
Data ostatniej modyfikacji: 28.06.2021 10:08
Liczba wyświetleń: 17504
Drukuj Stworz PDF