pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Ulotki / Broszury/ Informatory


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Danieli
Irwina

13

lipiec

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

Druki do pobrania

piątek, 27.01.2012 11:31

WNIOSKI DO POBRANIA 

 

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON:


Turnusy rehabilitacyjne  -  POBIERZ


Środki pomocniczne i przedmioty ortopedyczne  -  POBIERZ

Sprzęt rehabilitacyjny   -  POBIERZ


Bariery w komunikowaniu się   -  POBIERZ


Bariery techniczne  -  POBIERZ


Bariery architektoniczne POBIERZ

Sport kultura, turystyka i rekreacja  - POBIERZ

 


Wnioski do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności(przed 16 rokiem życia)-POBIERZ

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności(po 16 roku życia)- POBIERZ

 

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:

Wniosek o wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej  - POBIERZ 

Informacja RODO dot. LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - POBIERZ

 

KARTA PARKINGOWA:

Wniosek o wydanie karty parkingowej - POBIERZ 

Oświadczenie o pełnieniu władzy rodzicielskiej dot. karty parkingowej (dzieci) - POBIERZ

Oświadczenie o celu złożenia wniosku - POBIERZ

 

Opłata za kartę parkingową wynosi - 21 zł

Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

                  ul. Armii Polskiej 8, 56-200 Góra

Numer konta bankowego: 44 1090 1261 0000 0001 4972 1466

W tytule przelewu imię i nazwisko wnioskodawcy

 

 Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia - POBIERZ

Załącznik do wniosku - Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem - POBIERZ

 

Wnioski pieczy zastępczej:

Wniosek w sprawie dodatku wychowawczego 500+ dla rodzin zastepczych i prowadzących rodzinny dom dziecka - POBIERZ

 Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów zwiazanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu-rodziny zastępcze zawodowe-POBIERZ

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów zwiazanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu-prowadzący rodzinny dom dziecka-POBIERZ

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start- POBIERZ

Klauzula informacyjna RODO Dobry Start 300 + - POBIERZ

 

POMOC USAMODZIELNIAJĄCYM SIĘ WYCHOWANKOM

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki - POBIERZ

Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie - POBIERZ

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie - POBIERZ

 

Wnioski - PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 2023

MODUŁ I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

 • Zadanie 1– oprzyrządowanie samochodu - dysfunkcja narządu ruchu.

Komplet dokumentów do pobrania -  POBIERZ

 • Zadanie 2 i 3– prawo jazdy.

Komplet dokumentów do pobrania -  POBIERZ

 • Zadanie 4– oprzyrządowanie samochodu - dysfunkcja narządu słuchu.

Komplet dokumentów do pobrania -  POBIERZ

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

 • Zadanie 1, 3 i 4– sprzęt elektroniczny.

Komplet dokumentów do pobrania -  POBIERZ

 • Zadanie 2– szkolenia dotyczące sprzętu elektronicznego.

Komplet dokumentów do pobrania - POBIERZ

 • Zadanie 5– naprawa sprzętu elektronicznego.

Komplet dokumentów do pobrania - POBIERZ

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

 • Zadanie 1– wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym.

Komplet dokumentów do pobrania -  POBIERZ

 • Zadanie 2– naprawa skutera, wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Komplet dokumentów do pobrania -  POBIERZ

 • Zadanie 3– proteza kończyny.

Komplet dokumentów do pobrania -  POBIERZ

 • Zadanie 4– naprawa protezy kończyny.

Komplet dokumentów do pobrania -  POBIERZ

 • Zadanie 5– skuter inwalidzki, oprzyrządowanie elektryczne.

Komplet dokumentów do pobrania -  POBIERZ

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Komplet dokumentów do pobrania -  POBIERZ

 

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 • Komplet dokumentów do pobrania -  POBIERZ

 

 

 

 

Informacje o artykule

Zredagował(a):
Data powstania: 27.01.2012 11:31
Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2024 14:37
Liczba wyświetleń: 26027
Drukuj Stworz PDF