pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Ulotki / Broszury/ Informatory


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Halszki
Heleny

2

marzec

PWŚCPSN
1     1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

2011

Uroczyste zakończenie  projektu w PCPR w Górze

Uroczyste zakończenie projektu w PCPR w Górze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze zakończyło realizację kolejnego projektu systemowego Mit a prawda-łamiemy bariery i stereotypy. W dniu 6 grudnia br. w sali bankietowej  Restauracji Magnolia w Górze  odbyło się ostatnie spotkanie z uczestnikami projektu. Spotkanie miało charakter wyjątkowy ponieważ połączone było z uroczystym zakończeniem IV już edycji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej.

więcej >>>

poniedziałek, 30.01.2012 15:06

Skuteczna pomoc społeczna

Skuteczna pomoc społeczna

W dniu 25.11.2011r. odbyła się II część konferencji z tematyki Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych.

 

więcej >>>

poniedziałek, 30.01.2012 15:03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze informuje, że na złożone zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali konferencyjnej wraz z nagłośnieniem na przeprowadzenie konferencji w dniu 06.12.2011r z usługą gastronomiczną dla uczestników projektu Mit a prawda – łamiemy bariery i stereotypy, projekt dotyczy priorytetu VII promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomoc rodzinie wpłynęła jedna oferta od jednego oferenta:

 

więcej >>>

poniedziałek, 30.01.2012 15:02

Informacja o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego

Informacja o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego

Informacja o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 € Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. nr 113 poz. 759 j.t)  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem sali konferencyjnej wraz z nagłośnieniem na przeprowadzenie konferencji w dniu 06 grudnia 2011r. wraz z  usługą gastronomiczną.

 

więcej >>>

poniedziałek, 30.01.2012 15:01

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze informuje, że na złożone zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali konferencyjnej wraz z nagłośnieniem na przeprowadzenie konferencji w dniu 25.11.2011r z usługą gastronomiczną dla uczestników projektu Mit a prawda – łamiemy bariery i stereotypy, projekt dotyczy priorytetu VII promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomoc rodzinie wpłynęły dwie oferty od dwóch wykonawców:

 

więcej >>>

poniedziałek, 30.01.2012 15:01

PORADNICTWO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

PORADNICTWO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych to jeden z celów projektu systemowego Mit a prawda – łamiemy bariery i stereotypy realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze. Pod takim tytułem odbyły się też zajęcia warsztatowe – wyjazdowe, które PCPR zorganizowało dla uczestników projektu w dniach od 03.10.2011 do 04.10.2011r. w sali konferencyjnej hotelu LAS w Piechowicach.

 

więcej >>>

poniedziałek, 30.01.2012 15:00

Informacja o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego

Informacja o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego

Informacja o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000
Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. nr 113 poz. 759 j.t)  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem sali konferencyjnej wraz z nagłośnieniem na przeprowadzenie konferencji w dniu 25 listopada 2011r. wraz z  obsługą gastronomiczną.

więcej >>>

poniedziałek, 30.01.2012 14:59

WARSZTATY  W  AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

WARSZTATY W AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Zwiększenie umiejętności w wypełnianiu ról społecznych osób niepełnosprawnych oraz możliwości uczestniczenia w życiu społecznym to jeden z celów szczegółowych, który Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze chce osiągnąć poprzez zorganizowanie zajęć warsztatowych dla uczestników projektu systemowego Mit a prawda - łamiemy  bariery i stereotypy, który jednostka realizuje od lutego 2011roku.

 

więcej >>>

poniedziałek, 30.01.2012 14:58

KONFERENCJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KONFERENCJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W związku z realizacją projektu systemowego Mit a prawda – łamiemy bariery i stereotypy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze zorganizowało w dniu 05.09.2011r. w Domu Kultury w Górze konferencję: Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych.                
W konferencji uczestniczył Starosta Górowski Piotr Wołowicz.

 

więcej >>>

poniedziałek, 30.01.2012 14:56

Aktywizacja edukacyjna dla uczestników projektu

Aktywizacja edukacyjna dla uczestników projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze zakończyło realizację kolejnego zadania z zakresu aktywnej integracji w ramach której uczestnicy projektu uczestniczyli w zajęciach podnoszących umiejętności podstawowej obsługi komputera i stron internetowych.

 

więcej >>>

poniedziałek, 30.01.2012 14:54

Strona: