pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Ulotki / Broszury/ Informatory


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Danieli
Irwina

13

lipiec

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

2011

Uroczyste zakończenie  projektu w PCPR w Górze

Uroczyste zakończenie projektu w PCPR w Górze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze zakończyło realizację kolejnego projektu systemowego Mit a prawda-łamiemy bariery i stereotypy. W dniu 6 grudnia br. w sali bankietowej  Restauracji Magnolia w Górze  odbyło się ostatnie spotkanie z uczestnikami projektu. Spotkanie miało charakter wyjątkowy ponieważ połączone było z uroczystym zakończeniem IV już edycji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej.

więcej >>>

poniedziałek, 30.01.2012 15:06

Skuteczna pomoc społeczna

Skuteczna pomoc społeczna

W dniu 25.11.2011r. odbyła się II część konferencji z tematyki Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych.

 

więcej >>>

poniedziałek, 30.01.2012 15:03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze informuje, że na złożone zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali konferencyjnej wraz z nagłośnieniem na przeprowadzenie konferencji w dniu 06.12.2011r z usługą gastronomiczną dla uczestników projektu Mit a prawda – łamiemy bariery i stereotypy, projekt dotyczy priorytetu VII promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomoc rodzinie wpłynęła jedna oferta od jednego oferenta:

 

więcej >>>

poniedziałek, 30.01.2012 15:02

Informacja o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego

Informacja o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego

Informacja o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 € Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. nr 113 poz. 759 j.t)  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem sali konferencyjnej wraz z nagłośnieniem na przeprowadzenie konferencji w dniu 06 grudnia 2011r. wraz z  usługą gastronomiczną.

 

więcej >>>

poniedziałek, 30.01.2012 15:01

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze informuje, że na złożone zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali konferencyjnej wraz z nagłośnieniem na przeprowadzenie konferencji w dniu 25.11.2011r z usługą gastronomiczną dla uczestników projektu Mit a prawda – łamiemy bariery i stereotypy, projekt dotyczy priorytetu VII promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomoc rodzinie wpłynęły dwie oferty od dwóch wykonawców:

 

więcej >>>

poniedziałek, 30.01.2012 15:01

PORADNICTWO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

PORADNICTWO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych to jeden z celów projektu systemowego Mit a prawda – łamiemy bariery i stereotypy realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze. Pod takim tytułem odbyły się też zajęcia warsztatowe – wyjazdowe, które PCPR zorganizowało dla uczestników projektu w dniach od 03.10.2011 do 04.10.2011r. w sali konferencyjnej hotelu LAS w Piechowicach.

 

więcej >>>

poniedziałek, 30.01.2012 15:00

Informacja o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego

Informacja o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego

Informacja o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000
Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. nr 113 poz. 759 j.t)  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem sali konferencyjnej wraz z nagłośnieniem na przeprowadzenie konferencji w dniu 25 listopada 2011r. wraz z  obsługą gastronomiczną.

więcej >>>

poniedziałek, 30.01.2012 14:59

WARSZTATY  W  AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

WARSZTATY W AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Zwiększenie umiejętności w wypełnianiu ról społecznych osób niepełnosprawnych oraz możliwości uczestniczenia w życiu społecznym to jeden z celów szczegółowych, który Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze chce osiągnąć poprzez zorganizowanie zajęć warsztatowych dla uczestników projektu systemowego Mit a prawda - łamiemy  bariery i stereotypy, który jednostka realizuje od lutego 2011roku.

 

więcej >>>

poniedziałek, 30.01.2012 14:58

KONFERENCJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KONFERENCJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W związku z realizacją projektu systemowego Mit a prawda – łamiemy bariery i stereotypy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze zorganizowało w dniu 05.09.2011r. w Domu Kultury w Górze konferencję: Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych.                
W konferencji uczestniczył Starosta Górowski Piotr Wołowicz.

 

więcej >>>

poniedziałek, 30.01.2012 14:56

Aktywizacja edukacyjna dla uczestników projektu

Aktywizacja edukacyjna dla uczestników projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze zakończyło realizację kolejnego zadania z zakresu aktywnej integracji w ramach której uczestnicy projektu uczestniczyli w zajęciach podnoszących umiejętności podstawowej obsługi komputera i stron internetowych.

 

więcej >>>

poniedziałek, 30.01.2012 14:54

Strona: