pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Ulotki / Broszury/ Informatory


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Halszki
Heleny

2

marzec

PWŚCPSN
1     1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

Procedury składania wniosku

piątek, 02.03.2018 09:42

Wymagane dokumenty:
1. Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania
2. Kopia aktualnego orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność
3. Ksero faktury (oryginał do wglądu) za zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych lub kosztorys wyceny ( faktura proforma)
4. Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
5. Zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy oraz osób wspólnie gospodarujących (jeżeli dotyczy)
Miejsce złożenia dokumentów :
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze
ul. Armii Polskiej 8, 56-200 Góra
Pokój nr 11
Opłaty:
Wniosek nie podlega opłacie
Termin i sposób załatwienia :
Wnioski o przyznanie dofinansowania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyjmowane są w każdym czasie. Wnioski są rozpatrywane według kolejności wpływu oraz priorytetowo. Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków finansowych.
Podstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015.926 t.j)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(DZ.U.2016.2046 t.j)
Tryb odwoławczy:
Brak

Informacje o artykule

Zredagował(a): Redakcja
Data powstania: 02.03.2018 09:42
Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2019 14:58
Liczba wyświetleń: 3120
Drukuj Stworz PDF