pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Ulotki / Broszury/ Informatory


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Danieli
Irwina

13

lipiec

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

Procedury składania wniosku

piątek, 02.03.2018 09:42

Wymagane dokumenty:
1. Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania
2. Kopia aktualnego orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność
3. Ksero faktury (oryginał do wglądu) za zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych lub kosztorys wyceny ( faktura proforma)
4. Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
5. Zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy oraz osób wspólnie gospodarujących (jeżeli dotyczy)
Miejsce złożenia dokumentów :
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze
ul. Armii Polskiej 8, 56-200 Góra
Pokój nr 11
Opłaty:
Wniosek nie podlega opłacie
Termin i sposób załatwienia :
Wnioski o przyznanie dofinansowania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyjmowane są w każdym czasie. Wnioski są rozpatrywane według kolejności wpływu oraz priorytetowo. Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków finansowych.
Podstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015.926 t.j)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(DZ.U.2016.2046 t.j)
Tryb odwoławczy:
Brak

Informacje o artykule

Zredagował(a): Redakcja
Data powstania: 02.03.2018 09:42
Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2019 14:58
Liczba wyświetleń: 3325
Drukuj Stworz PDF