pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


Ochrona danych osobowych


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Hieronima
Palomy

9

lipiec

PWŚCPSN
1  1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31   

Komunikat Aktywny samorząd 2018 rok

05.03.2018 08:31

 

                                   AKTYWNY SAMORZĄD - 2018 ROK

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze informuje, iż Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

Realizatorem programu w powiecie górowskim jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze.

W roku bieżącym obowiązują następujące terminy składania wniosków:

Moduł I:  od 01 marca do 30 sierpnia 2018 roku.

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

  1. a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

  1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

  1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego                  o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

  1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Składanie wniosków na Moduł II:

  1. od dnia 01 marca do 30 marca 2018r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego  2017/2018),
  1. od dnia 24 września do 10 październik 2018r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

 

      Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie oraz z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 9-24 dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2018 roku pod adresem: www.pfron.org.pl lub www.pcprgora.samorzady.pl

 

 

Wszelkich informacji udziela pracownik PCPR w Górze, pokój nr 8,

nr telefonu 65 543 28 96, email: i.stankiewicz.pcpr@powiatgora.pl

 

 

 

 

                                         

Program „Aktywny samorząd” finansowany jest ze środków PFRON

 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Redakcja
Data powstania: 05.03.2018 08:31
Data ostatniej modyfikacji: 05.03.2018 08:41
Liczba wyświetleń: 630
Drukuj Stworz PDF