pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


Ochrona danych osobowych


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Hieronima
Palomy

9

lipiec

PWŚCPSN
1  1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31   

Człowiek jest zawsze najważniejszy

03.07.2018 12:33

Człowiek jest  zawsze najważniejszy

A jak to było ? warto było ,,,,,,,,

W dniu 17 maja br. w Sali konferencyjnej Astti w Górze odbyło się poradnictwo specjalistyczne – Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych II blok tematyczny zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze w ramach projektu Człowiek jest zawsze najważniejszy.

      Spotkanie rozpoczęła kierownik PCPR Bożena Merta witając przybyłych na spotkanie gości: Starostę Górowskiego Piotra Wołowicza, Wicestarostę Górowskiego Pawła Niedźwiedzia, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Górowskiego Ryszarda Pietrowiaka, Radnych Rady Powiatu Górowskiego: Teresę Frączkiewicz, Kazimierza Boguckiego, Grzegorza Aleksandra Trojanka,  oraz członka zarządu  Koła Niewidomych w Górze Krystynę Śniechowską. W sposób szczególny kierownik powitała uczestników projektu, członków ich rodzin oraz mieszkańców społeczności lokalnej. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy uczestniczyli w projekcie, a których już nie ma. W dalszej części odbyło się wystąpienie prelegent Anny Dróżdź- na temat Zdrowego  trybu życia  i badań profilaktycznych jako elementu poprawy funkcjonowania całego organizmu.  Doktor -Prelegent przedstawiła problematykę zdrowej diety, rodzaje ćwiczeń fizycznych dla poszczególnych grup wiekowych oraz rodzaje badań profilaktycznych. Szczególną uwagę zwróciła na sposób odżywiania tak ważny w życiu każdego człowieka oraz rehabilitacji, która wspomaga proces leczenia i usprawnia funkcjonowanie człowieka. Swym wystąpieniem wzbudziła ogromne zainteresowanie obecnych na spotkaniu.

        To była już ostatnia forma wsparcia dla uczestników II edycji projektu i jednocześnie  całego projektu realizowanego przez PCPR w Górze w okresie od 01 września 2016 do 31 maja 2018 roku, dlatego też kierownik PCPR dokonała krótkiego podsumowania działań związanych z realizacją projektu. Z ogromną satysfakcją poinformowała przybyłych na spotkanie iż,  Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród uczestników ale został również doceniony przez Instytucję Nadzorującą i Kontrolującą.

         Prowadząca spotkanie kierownik PCPR skierowała serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników za aktywny udział w projekcie za ogromne zaangażowanie, które przekłada się na sukces projektu. Do sukcesu projektu przyczyniła się również wykwalifikowana kadra trenerska prowadząca poszczególne formy wsparcia edukacyjnego i społecznego, a wśród nich obecni byli na uroczystości trenerzy: Teresa Frączkiewicz i Anna Dróżdź, którym kierownik PCPR podziękowała w sposób szczególny: za profesjonalne przeprowadzenie zajęć dla uczestników I i II edycji projektu. Słowa uznania kierownik przekazała dla zespołu projektowego za ogromne zaangażowanie przy realizacji projektu. 

            Szczególne podziękowania kierownik PCPR skierowała do Starosty Górowskiego Piotra Wołowicza, podziękowała  za obecność na uroczystościach organizowanych dla mieszkańców powiatu, za obdarzone zaufanie, które odbiera jako wyraz  akceptacji działań podejmowanych w projekcie i kształtowanie pozytywnego wizerunku jednostki.

      Obecny na spotkaniu Starosta Górowski Piotr Wołowicz podziękował realizatorom –PCPR w Górze za podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej, które zasługują na wyróżnienie, ponieważ mieszkańcy odbierają je z ogromnym zadowoleniem. Szczególne podziękowania Starosta Górowski skierował do uczestników-mieszkańców powiatu górowskiego wręczając każdemu list gratulacyjny z życzeniami dobrego zdrowia.

Uroczystość miała charakter wyjątkowy ponieważ w roli prelegentów wystąpili również mieszkańcy społeczności lokalnej biorący udział w projekcie, a wśród nich: Stanisława Chochowska, Elżbieta Zadora, które odegrały skecz ukazujący wydarzenia z projektu kończący się puentą, iż projekt był zdecydowanie za krótki i proszą o więcej. Bogusława Lorenc zaprezentowała wiersz własnego autorstwa ( …….”Człowiek jest zawsze najważniejszy to hasło, które znamy wszyscy , były wykłady, rozmowy pytania, a dziś z podziękowaniami , każdy z nas się kłania …”

          Bardzo podniosłą chwilą były również podziękowania uczestników projektu skierowane do kierownik PCPR i zespołu projektowego. Uczestnicy dziękowali za serdeczność podkreślając, iż udział w projekcie umożliwił każdemu zdobywanie nowych umiejętności i był to czas ciekawych i ważnych doświadczeń.

Podczas spotkania pracownicy PCPR zaangażowani przy realizacji projektu przedstawili obecnym na spotkaniu prezentację multimedialną aktywnej integracji ukazującą wszystkie formy wsparcia i osobowości uczestników „ w zakamarkach pamięci”.  Repertuar muzyczny nawiązujący do tematyki spotkania przygotowała wokalistka zespołu muzycznego Monika Owsianik, dla uczczenia święta 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości na zakończenie zaśpiewała piosenkę Po ten kwiat czerwony.

Na zakończenie uroczystości kierownik PCPR zaprosiła wszystkich obecnych na poczęstunek.  

Projekt „Człowiek jest zawsze najważniejszy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 , Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja-konkursy horyzontalne, pierwszy typ operacji 9.1.A. Konkurs nr: RPDS.09.01.01-IP.02.02-008/15

Informacje o artykule

Zredagował(a): Redakcja
Data powstania: 03.07.2018 12:33
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 544
Drukuj Stworz PDF