pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


Ochrona danych osobowych


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Hieronima
Palomy

9

lipiec

PWŚCPSN
1  1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31   

baza teleadresowa jednostek pomagających osobom doznającym przemocy

17.07.2019 13:32

Bazy teleadresowe jednostek pomagających osobom doznającym przemocy:

1. Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2019 r.

2. Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2019 r.

3. Baza teleadresowa podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

4.Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach i ogrzewalniach - stan na dzień 27.06.2019 r.

5. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 25 czerwca 2019 r.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Redakcja
Data powstania: 17.07.2019 13:32
Data ostatniej modyfikacji: 17.07.2019 13:33
Liczba wyświetleń: 209
Drukuj Stworz PDF