pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


Ochrona danych osobowych


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Hieronima
Palomy

9

lipiec

PWŚCPSN
1  1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31   

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

23.08.2019 12:37

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady
Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W dniu 22 sierpnia 2019 roku, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze, odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.  Na posiedzenie przybyli, Starosta Górowski Kazimierz Bogucki oraz Wicestarosta Górowski Grzegorz Kordiak.

 Na spotkaniu Kierownik PCPR w Górze, Bożena Merta oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, Barbara Murlik, przedstawiły sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w powiecie górowskim za 2019 rok finansowanych ze środków PFRON oraz potrzeby w tym zakresie. W wyniku dokonanej analizy stwierdzono, iż w powiecie górowskim największe zainteresowanie mieszkańców jest w zakresie rehabilitacji społecznej.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych pozytywnie odniosła się do propozycji, tym samym jednomyślnie zaakceptowała projekt zmiany w zakresie wykorzystania pozostałych środków z PFRON na rehabilitację społeczną. Niniejszy projekt w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019roku, przedstawiony będzie Radzie Powiatu Górowskiego, która w tej kwestii podejmie uchwałę.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Redakcja
Data powstania: 23.08.2019 12:37
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 253
Drukuj Stworz PDF