pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


Ochrona danych osobowych


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Brunona
Jana

12

lipiec

PWŚCPSN
1  1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31   

Nowa kadencja Powiatowej Rady

08.11.2019 07:41

Nowa kadencja Powiatowej Społecznej Rady

do spraw Osób Niepełnosprawnych

          W dniu 7 listopada 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Górze nowej kadencji 2019-2023, której przewodniczył Starosta Górowski Kazimierz Bogucki.

           Na spotkaniu obecni byli również Wicestarosta Górowski Grzegorz Kordiak, pełniący obowiązki Sekretarza Powiatu Górowskiego Miłosz Czopek, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze Bożena Merta, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze Barbara Murlik oraz członkowie nowej oraz ubiegłej kadencji Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.
Starosta podziękował członkom poprzedniej kadencji za zaangażowanie i pracę oraz inspirowanie działań łagodzących skutki niepełnosprawności. Pogratulował nowo wybranym członkom wyboru na czteroletnią kadencję i życzył owocnej współpracy z samorządem powiatowym w działaniach na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców powiatu górowskiego.

Starosta Górowski Kazimierz Bogucki wręczył powołania nowym członkom „Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Górze’’.

Kandydatów na członków Powiatowej Rady zgłosili Burmistrzowie, Wójtowie oraz jeden kandydat zgłoszony przez przedstawiciela Powiatu.

            Zarządzeniem Starosty Górowskiego w skład nowej „Powiatowej Rady” zostali powołani przedstawiciele poszczególnych gmin i powiatu górowskiego:

  1. Marcin Koziński – Przedstawiciel Gminy Wąsosz,
  2. Bogusława Olszewska – Przedstawiciel Gminy Jemielno,
  3. Florian Polowy – Przedstawiciel Gminy Góra,
  4. Iwona Stankiewicz – Przedstawiciel Powiatu Górowskiego,
  5. Dariusz Wysokiński – Przedstawiciel Gminy Niechlów.

       Członkowie spośród siebie wybrali Przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Górze, którym ponownie została Iwona Stankiewicz- starszy pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze.

            Zadaniem „Powiatowej Rady” jest:

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  2. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych,
  3. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  4. ocena realizacji programów.

    Obsługę administracyjną „Powiatowej Rady” Starosta Górowski ponownie powierzył Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Górze.

    Podczas spotkania wywiązała się długa dyskusja dotycząca rehabilitacji społecznej i zawodowej mieszkańców powiatu górowskiego oraz podejmowania przez służby społeczne działań w zakresie niwelowania skutków niepełnosprawności w społeczeństwie lokalnym.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Redakcja
Data powstania: 08.11.2019 07:41
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2019 11:00
Liczba wyświetleń: 175
Drukuj Stworz PDF