pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


Ochrona danych osobowych


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Dominiki
Jaropełka

6

lipiec

PWŚCPSN
1  1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31   

Bardzo Ważny Komunikat

25.05.2020 12:11

Bardzo ważny Komunikat

   Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze uprzejmie informuje, iż jednostka wykonuje wszystkie zadania w celu udzielenia pomocy mieszkańcom powiatu górowskiego pomimo, iż w związku  z pandemią koronawirusa zawieszona została bezpośrednia obsługa interesantów. Wszystkie sprawy dotyczące zapewnienia pomocy mieszkańcom powiatu górowskiego załatwiane są bez zbędnej zwłoki. W sposób ciągły zapewniona jest możliwość załatwienia sprawy telefonicznie i  korespondencyjnie, a dokumenty można złożyć drogą pocztową, e- mailową pcprgora@powiatgora.pl, system SOW, oraz bezpośrednio do skrzynki podawczej przed budynkiem PCPR. Natomiast druki wniosków zamieszczone są  na stronie internetowej PCPR ( PCPR Gora) i udostępnione  w poczekalni w budynku siedziby PCPR. 

            W związku z wprowadzeniem w Rzeczypospolitej Polskiej kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych  z epidemią koronawirusa, kierownik Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze uprzejmie informuje, iż od dnia 25 maja 2020 roku istnieje możliwość umówienia osobistego spotkania z pracownikiem PCPR po wcześniejszym telefonicznym lub e: mailowym uzgodnieniu. W sprawach wydawania kart parkingowych oraz legitymacji  pracownik PCPR odpowiedzialny za realizację zadania będzie kontaktował się z Państwem telefonicznie lub korespondencyjnie podając dokładny dzień i godzinę  odbioru dokumentu w siedzibie jednostki w pokoju nr 7 , 9 i 10. Taka sama zasada obowiązuje w pozostałych sprawach z zakresu pieczy  zastępczej , osób niepełnosprawnych,  dofinansowań z PFRON, programu aktywny samorząd moduł I i II oraz pomocy dla osób niepełnosprawnych poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi  moduł III,  spraw rodzinnych w tym konsultacji z psychologiem i prawnikiem, programu korekcyjno - edukacyjnego, poradnictwa specjalistycznego, przemocy w rodzinie oraz pozostałych innych . Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo i zdrowie oraz bezpieczeństwo pracowników jednostki uprzejmie proszę o przestrzeganie wyznaczonych terminów i godzin spotkań.   

Jednocześnie informuję, iż wszystkich umówionych klientów  PCPR oraz klientów w sprawie orzecznictwa    obowiązuje ścisły reżim sanitarny ( maseczki zasłaniające usta i nos, płyny dezynfekujące do rąk) oraz pozostałe  wytyczne  ustalone przez Ministerstwo Zdrowia podawane do publicznej wiadomości przez środki masowego przekazu.  

            W związku z Rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia  określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz u z 2020 roku poz 878  wprowadzone z dniem 16 marca 2020 roku ograniczenia w wykonywaniu pozostałych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Górze polegające na działalności w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów obowiązują do dnia odwołania.  

Informacje o artykule

Zredagował(a): Redakcja
Data powstania: 25.05.2020 12:11
Data ostatniej modyfikacji: 26.05.2020 12:33
Liczba wyświetleń: 93
Drukuj Stworz PDF