pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


Ochrona danych osobowych


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Adeli
Felicyty

23

listopad

PWŚCPSN
1      1
2 2 3 4 5 6 7 8
3 9 10 11 12 13 14 15
4 16 17 18 19 20 21 22
5 23 24 25 26 27 28 29
6 30       

Jubileusz 50-lecia Koła Związku Niewidomych w Górze

13.10.2020 11:55

Jubileusz 50-lecia Koła Związku Niewidomych w Górze

                      „ Sercem widzi się więcej, bo najważniejsze jest niewidoczne”

 

    Koło Związku Niewidomych w Górze obchodziło podwójne święto. W dniu 05 października br w Sali Restauracji Rozette w Górze odbyła się wyjątkowa uroczystość  Jubileusz 50 –lecia istnienia Koła, połączona ze świętem Białej Laski. Uroczystość rozpoczęła się  występem muzycznym utalentowanych wokalistek z Domu Kultury w Górze Martyny Witek i Weroniki Błażejewskiej.

   Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Starosta Górowski Anna Kolibek Burmistrz Góry  Ireny Krzyszkiewicz Wicestarosta Górowski Andrzej Rogala, Zastępca Burmistrz Góry Magdalena Głuszko, Sekretarz Gminy Wąsosz Marcin Koziński, Redaktor Naczelna Przeglądu Górowskiego Elżbieta Maćkowska oraz Prezes Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Związku Niewidomych we Wrocławiu Barbara Lindenau-Bryja.

Gospodarzem Uroczystości  była: Prezes Koła Maria Tylicka wraz z Zarządem: Ryszardem  Wtykło, Krystyną Śniechowską, Bogusławą Zbrzeźniak  oraz Renatą Dubiel.

Uroczystość prowadziła Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze Bożena Merta witając przybyłych na spotkanie gości, oraz członków Koła. Prowadząca spotkanie Kierownik PCPR w Górze nawiązała do początków obchodu Dnia Białej Laski, który to dzień symbolizuje wynalazek angielskiego fotografa, który zwykłą laskę pomalował na biało by stać się bardziej widocznym na ulicy, ponieważ miał kłopoty ze wzrokiem. Dzień ten wpisano na stałe w kalendarz od 1993 rok kiedy to uchwaliła go Europejska Unia Niewidomych i uznano  Świętem Osób Niewidomych i Niedowidzących. Dzień ten wpisany został również  w kalendarz ważnych wydarzeń Koła Niewidomych w Górze. Prowadząca uroczystość nawiązała również do  początków istnienia Koła Niewidomych w Górze i podejmowanych przez Koło działań, które aktywizują osoby niepełnosprawne,  pomagają w adaptacji do życia podkreślając jednocześnie rangę wyjątkowego Jubileuszu.

W imieniu Prezes koła Mari Tylickiej  bogatą i cenną historię Koła przedstawiła Krystyna Śniechowska -skarbnik Koła. W dalszej kolejności zgromadzeni na uroczystości wysłuchali i obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą wydarzenia i wspomnienia  z dziejów Koła przygotowaną i wyemitowaną przez PCPR w Górze.  Wzruszona do łez  głos zabrała Prezes Koła Maria Tylicka, która podziękowała  władzom gminy, a w szczególności  Burmistrz Góry Irenie Krzyszkiewicz i władzom powiatu za okazywane wsparcie. Słowa podziękowania Prezes Koła skierowała również do Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze Bożeny Merta  za pomoc i  współuczestniczenie  w podejmowanych działaniach na rzecz członków Koła. Podziękowała również całemu Zarządowi Koła  za ogromną pomoc i  wsparcie .

 W dalszej kolejności głos zabrała  Prezes Okręgu Dolnośląskiego Barbara Lindenau -Bryja, która podziękowała Prezes Koła i całemu Zarządowi za ogromne zaangażowanie w działalność Koła, a także wykazała ogromny podziw za tak wspaniały Jubileusz 50 -lecia  dołączając życzenia z okazji Dnia Białej Laski.

W dalszej kolejności glos zabrała Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz  dziękując Prezes Marii Tylickiej za 20 letnią pracę i ogromne zaangażowanie w działalność  Koła ,  z okazji tak pięknego Jubileuszu złożyła na ręce Prezes Marii Tylickiej kwiaty, słodki upominek, list gratulacyjny i statuetkę zapewniając o swoim dalszym  wsparciu i otwartości w podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć. Następnie głos zabrała Starosta Górowski Anna Kolibek  składając na ręce Prezes Koła Marii Tylickiej  gorące życzenia,  bukiet kwiatów i słodkości deklarując swoją pomoc na rzecz członków Koła.  Do życzeń dołączyli się pozostali goście.

 Punktem  kulminacyjnym uroczystości było wręczenie Wiceprezesowi koła Ryszardowi Wtykło  złotej odznaki., srebrne odznaczenia otrzymały : Krystyna Śniechowska oraz Bogusława Zbrzeźniak . To jeszcze nie koniec odznaczeń, następnie Prezes Koła Maria Tylicka oraz Prezes Okręgu Dolnośląskiego  PZN Barbara Lindenau – Bryja odznaczyły Burmistrz Góry Irenę Krzyszkiewicz i Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Górze Bożenę Merta odznaką „ Przyjaciel Niewidomego” dziękując za nieustanną i długoletnią pomoc i wsparcie udzielane członkom Koła. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż Prezes Maria Tylicka złotą odznakę  otrzymała w 2015 roku podczas uroczystości  jubileuszu 45 lecia  Koła w Górze.

  W tym dniu podziękowaniom nie było końca. W imieniu Zarządu Koła i własnym prowadząca spotkanie kierownik PCPR  w Górze podziękowała Andrzejowi Bakacz - pełniącemu obecnie obowiązki Dyrektora Domu Kultury w Górze, za oprawę muzyczną uroczystości i przekazała gorące pozdrowienia dyrektorowi Domu Kultury w Górze Arkadiuszowi Gustaw dziękując  za pomoc w przygotowywaniu uroczystości Koła życząc dobrego zdrowia.

Na zakończenie gospodarze spotkania zaprosili gości i wszystkich przybyłych na poczęstunek.  

Informacje o artykule

Zredagował(a): Redakcja
Data powstania: 13.10.2020 11:55
Data ostatniej modyfikacji: 20.10.2020 07:55
Liczba wyświetleń: 57
Drukuj Stworz PDF