pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


Broszury i informatory


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


Ochrona danych osobowych


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Klary
Romana

9

sierpien

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

Program oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie edycja 2022r.

02.06.2022 11:31

Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie edycja 2022r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze dnia 04.06.2022r. rozpoczyna realizację bieżącej edycji programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program składa się z 10 spotkań grupowych o łącznym wymiarze 60 godzin i spotkań indywidualnych o łącznym wymiarze 10 godzin. Przewidywany okres realizacji programu od czerwca  do lipca 2022r.

Adresatami programu są mężczyźni, mieszkańcy Powiatu Górowskiego dopuszczający się przemocy w rodzinie:

  • dorośli sprawcy przemocy domowej zgłaszający się dobrowolnie;
  • osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądowym, w tym osoby kierowane przez sąd, korzystające z warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności za przestępstwa z art.207 kk;
  • sprawcy przemocy domowej, uczestniczący w terapii uzależnień od alkoholu lub narkotyków;
  • osoby kierowane przez służby społeczne objęte procedurą NIEBIESKIEJ KARTY;
  • osoby zobowiązane przez inne instytucje, w tym Zespoły Interdyscyplinarne.

Celem programu jest powstrzymanie sprawców przemocy przed jej stosowaniem, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez kształtowanie postaw szacunku wobec innych, wobec osób bliskich, poszanowanie ich godności, intymności oraz poczucia odpowiedzialności moralnej i prawnej przez sprawców stosujących przemoc, redukcja zachowań agresywnych, kształtowanie odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe, a przede wszystkim powstrzymanie sprawców przed stosowaniem aktów przemocy.

 

 Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze,

ul. Armii Polskiej 8, 56-200 Góra,  tel. 65 65 00 991.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Redakcja
Data powstania: 02.06.2022 11:31
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2022 11:31
Liczba wyświetleń: 79
Drukuj Stworz PDF