pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Ulotki / Broszury/ Informatory


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Halszki
Heleny

2

marzec

PWŚCPSN
1     1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

Nabór wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej

02.01.2024 08:57

OGŁOSZENIE

 

Nabór wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze informuje, że trwa nabór wniosków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

  1. Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
  2. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.
  3. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

      Szczegółowe informacje oraz druki dostępne są na stronie internetowej www.pcprgora.samorzady.pl Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze. Ponadto szczegółowych informacji udzielają pracownicy PCPR odpowiedzialni za realizację tych zadań, pokój nr 2, 3 oraz sekretariat tel. 656 500 999. Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze,  ul. Armii Polskiej 8, 56-200 Góra, osobiście, pocztą wraz z wymaganymi załącznikami lub za pośrednictwem Internetu w systemie SOW.

Rozpatrywanie wniosków nastąpi w momencie otrzymania środków finansowych z PFRON. Wnioski będą realizowane według kolejności wpływu, uwzględniając rodzaj i stopień niepełnosprawności, a w przypadku likwidacji barier uwzględniane będzie funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku, stopień samodzielności oraz wypełnianie ról społecznych, aż do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na poszczególne zadania zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Powiatu Górowskiego.

Realizacja poszczególnych zadań uzależniona będzie od wysokości środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Górowskiego na 2024 rok.

 

Aktualne druki wniosków zamieszczone są na stronie internetowej http://www.pcprgora.samorzady.pl (w zakładce druki do pobrania) lub udostępnione są w siedzibie PCPR w Górze.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Redakcja
Data powstania: 02.01.2024 08:57
Data ostatniej modyfikacji: 02.01.2024 12:56
Liczba wyświetleń: 112
Drukuj Stworz PDF