pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Ulotki / Broszury/ Informatory


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Danieli
Irwina

13

lipiec

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

Rekrutacja uczestników programu oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową edycja 2024r.

02.01.2024 13:03

Rekrutacja uczestników do programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową  edycja 2024r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze prowadzi rekrutację uczestników do programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową  edycja 2024r.

Adresatami programu są mężczyźni, mieszkańcy Powiatu Górowskiego dopuszczający się przemocy domowej :

  • dorośli sprawcy przemocy domowej zgłaszający się dobrowolnie;
  • osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądowym, w tym osoby kierowane przez sąd, korzystające z warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności za przestępstwa z art. 207 kk
  • sprawcy przemocy domowej, uczestniczący w terapii uzależnień od alkoholu lub narkotyków,
  • osoby kierowane przez służby społeczne objęte procedurą NIEBIESKIEJ KARTY,
  • osoby zobowiązane przez inne instytucje, w tym przez Zespoły Interdyscyplinarne

 

Szczegółowych informacji udziela:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

ul. Armii Polskiej 8

tel. 656500991

Informacje o artykule

Zredagował(a): Redakcja
Data powstania: 02.01.2024 13:03
Data ostatniej modyfikacji: 02.01.2024 13:04
Liczba wyświetleń: 165
Drukuj Stworz PDF