pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Ulotki / Broszury/ Informatory


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Halszki
Heleny

2

marzec

PWŚCPSN
1     1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

Rekrutacja uczestników programu oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową edycja 2024r.

02.01.2024 13:03

Rekrutacja uczestników do programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową  edycja 2024r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze prowadzi rekrutację uczestników do programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową  edycja 2024r.

Adresatami programu są mężczyźni, mieszkańcy Powiatu Górowskiego dopuszczający się przemocy domowej :

  • dorośli sprawcy przemocy domowej zgłaszający się dobrowolnie;
  • osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądowym, w tym osoby kierowane przez sąd, korzystające z warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności za przestępstwa z art. 207 kk
  • sprawcy przemocy domowej, uczestniczący w terapii uzależnień od alkoholu lub narkotyków,
  • osoby kierowane przez służby społeczne objęte procedurą NIEBIESKIEJ KARTY,
  • osoby zobowiązane przez inne instytucje, w tym przez Zespoły Interdyscyplinarne

 

Szczegółowych informacji udziela:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

ul. Armii Polskiej 8

tel. 656500991

Informacje o artykule

Zredagował(a): Redakcja
Data powstania: 02.01.2024 13:03
Data ostatniej modyfikacji: 02.01.2024 13:04
Liczba wyświetleń: 84
Drukuj Stworz PDF