pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Ulotki / Broszury/ Informatory


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Halszki
Heleny

2

marzec

PWŚCPSN
1     1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

Rządowy program wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

16.01.2024 14:44

Powiat Górowski otrzymał w grudniu 2023r. środki w wysokości 89 240 zł z rządowego program wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej. Źródłem finansowania programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2023. Otrzymane środki zostały przeznaczone  na częściowe zrefundowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzącego rodzinny dom dziecka znajdujących się w strukturze Powiatu Górowskiego.

 

Dofinansowanie - 89 240 zł.

 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Redakcja
Data powstania: 16.01.2024 14:44
Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2024 08:33
Liczba wyświetleń: 102
Drukuj Stworz PDF