pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Ulotki / Broszury/ Informatory


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Halszki
Heleny

2

marzec

PWŚCPSN
1     1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

Program wyrównywania różnic między regionami III w roku 2024

17.01.2024 09:53

                                           

                                                                                                                                          

 

Program wyrównywania różnić między regionami III w roku 2024r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął ,,Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów ,, Programu wyrównywania różnic między regionami III’’ w 2024r.”

Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B,C,D, F     i G programu przyjmowane są w terenowych Oddziałach PFRON w terminie od 1 grudnia 2023r. do 1 marca 2024r.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym.

Jednocześnie informujemy, iż:

 1. Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do uczestnictwa w programie.
 2. Terminy naboru wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F i G programu określone zostaną przez realizatorów programu.
 3. W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G.
 4. W przypadku obszaru A i obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i obszaru E programu.
 5. Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Obszary programu, które będą realizowane w 2024r.

 • Obszar A- zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 • Obszar B- likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwie3nia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • Obszar C- tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • Obszar D- likwidacja barier transportowych;
 • Obszar E- dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 • Obszar F- tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 • Obszar G- skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych .

Szczegóły programu i wzory obowiązujących dokumentów do pobrania znajdują się na stronie PFRON www.pfron.org.pl (zakładka ,,O Funduszu”) https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/procedury-realizacji-programu-wraz-z-zalacznikami/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020-2021-2022


W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Oddziałem Dolnośląskim PFRON: tel. 71 3467446, 71 346 7440, wroclaw@pfron.org.pl

Informacji udziela również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze Armii Polskiej 8, 56-200 Góra, tel. 65 65 00 999

Informacje o artykule

Zredagował(a): Redakcja
Data powstania: 17.01.2024 09:53
Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2024 09:54
Liczba wyświetleń: 67
Drukuj Stworz PDF