pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Ulotki / Broszury/ Informatory


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Jarosława
Konrada

21

kwiecień

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30      

Broszura informacyjna - poradnictwo w PCPR 2024r.

29.03.2024 12:31

 

Bfroszura informacyjna

PCPR w Górze w ramach poradnictwa specjalistycznego, poradnictwa dla osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc w rodzinie informuje, iż w naszej jednostce codziennie pełniony jest dyżur pracownika, który udziela porad osobiście i telefonicznie pod numerem telefonu:

Tel. 65-65-00-983 lub 65-65-00-999

Osoby chcące skorzystać z porad pracownika PCPR zapraszamy w godzinach urzędowania PCPR w Górze:

poniedziałek w godzin. 8.00 – 16.00,

wtorek – piątek w godz. 7.00 – 15.00

 

Wszystkie zgłoszenia i konsultacje objęte są bezwzględną tajemnicą i poufnością

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze w sytuacjach konieczności natychmiastowego wsparcia ofiary przemocy  poosiada do dyspozycji :

  • Miejsce całodobowe w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku; oprócz bezpiecznego schronienia osoba uzyska tam także bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną oraz socjalną.

 

  • Miejsce w Ośrodku Wsparcia w Pobiednej- Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi;osoba uzyska tam także pomoc w zakresie specjalistycznych usług między innymi psychologiczno-terapeutycznych oraz w zależności od potrzeb poradnictwo prawne i socjalne.

 

Osoby potrzebujące wsparcia specjalistycznego mają możliwoćś skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa:

 

      Konsultacje z radcą prawnym odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub osobistym.

Psycholog świadczy pomoc psychologiczną dla dzieci w sytuacjach doświadczających trudności w nauce, zachowaniu i adaptacji; dla osób doświadczających kryzysu w rodzinie, zaburzeń w motywacji oraz trudnościach życiowych.

Konsultacje z psychologiem odbywają się raz w miesiącu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub osobistym.

 

Armii Polskiej 8

56-200 Góra

Tel. 65 65 00 999

 sekretariat@pcprgora.pl

Informacje o artykule

Zredagował(a): Redakcja
Data powstania: 29.03.2024 12:31
Data ostatniej modyfikacji: 29.03.2024 12:50
Liczba wyświetleń: 46
Drukuj Stworz PDF