pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Ulotki / Broszury/ Informatory


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Jarosława
Konrada

21

kwiecień

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30      

CIĄG DALSZY AKTYWNEJ INTEGRACJI

30.01.2012 12:12

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze kontynuuje realizację projektu systemowego Mit a prawda - łamiemy bariery i stereotypy przygotowując się do kolejnego etapu aktywnej integracji. Będzie to aktywizacja edukacyjna dotycząca szkolenia podnoszącego umiejętności podstawowej obsługi komputera i stron internetowych. Szkolenie rozpocznie się w połowie sierpnia bieżącego roku.

Uczestników projektu podzielono na 3 grupy 12 osobowe, by zwiększyć szansę indywidualizacji pracy podczas zajęć z każdym uczestnikiem. Zakłada się, że projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oferujący kompleksową pomoc poprzez aktywizację zdrowotną, a obecnie edukacyjną i społeczną wpłynie korzystnie na każdego uczestnika.

Wszyscy uczestnicy, którzy biorą udział w projekcie otrzymują dodatkowo dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, pomocniczego, ortopedycznego i udziału w turnusie rehabilitacyjnym stosownie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

W projekcie bierze udział 36 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu górowskiego, nie pozostających w zatrudnieniu, 24 kobiety i 12 mężczyzn w wieku od 40 do 55 roku życia, 22 uczestników projektu pochodzi z terenów miejskich, natomiast 14 uczestników z terenów wiejskich.

Cel projektu realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze jest zgodny z założeniami Powiatowej Strategii Integracji Polityki Społecznej w Powiecie Górowskim, ze Strategią Rozwoju Województwa oraz Strategią Wojewódzką w zakresie Polityki Społecznej.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Informacje o artykule

Zredagował(a):
Data powstania: 30.01.2012 12:12
Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2014 11:48
Liczba wyświetleń: 1566
Drukuj Stworz PDF