pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Ulotki / Broszury/ Informatory


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Jarosława
Konrada

21

kwiecień

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30      

Człowiek najlepsza inwestycja

30.01.2012 12:54

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze zakończyło realizację kolejnego projektu systemowego Mit a prawda - łamiemy bariery i stereotypy.

Wniosek o płatność przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną w Dolnośląskim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego kwotę dofinansowania 213 099,50. Wkładem własnym są środki pochodzące z PFRON w wysokości 25 000,50.

            Realizując projekt zorganizowano spotkanie promujące projekt, powiat i jednostkę.

W ramach aktywnej integracji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze zorganizowało zadania z zakresu aktywizacji zdrowotnej, edukacyjnej i społecznej obejmujące:

  1. zajęcia rehabilitacyjne w specjalistycznym ośrodku Leśna Polana w Ustroniu Morskim,
  2. badania i konsultacje specjalistyczne ( w poradni reumatologicznej i kardiologicznej),
  3. szkolenie podnoszące umiejętności obsługi komputera i stron internetowych,
  4. konferencję dotyczącą Ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych,
  5. poradnictwo specjalistyczne – dwudniowe szkolenie stacjonarne dotyczące aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na temat: Pisanie dokumentów aplikacyjnych oraz autoprezentacja na rynku pracy, następnie jednodniowe szkolenie wyjazdowe na temat: Autoprezentacja i zasady dobrego kontaktu z pracodawcą.


Na zakończenie odbyła się kolejna konferencja dotycząca ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych połączona z uroczystym zakończeniem projektu.

Realizując projekt z roku na rok udaje się jednostce przełamywać bariery i stereotypy  zmieniając świadomość społeczną w postrzeganiu osób niepełnosprawnych. Priorytetem tego projektu nie są pozyskane środki, ale człowiek, który jest celem samym w sobie, dlatego też ważne jest wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez działania uświadamiające, że wszyscy jesteśmy równi. Wykorzystanie środków unijnych to inwestycja w człowieka, która jest niewątpliwie największym sukcesem projektu.

W projekcie wzięło udział 36 osób niepełnosprawnych nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej  od 40 do 55 roku życia kobiet i mężczyzn z terenu powiatu górowskiego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej to szansa, z której skorzystało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze by umożliwić realizację aktywizacji zdrowotnej, edukacyjnej i społecznej  osobom niepełnosprawnym w powiecie górowskim.

Przed jednostką kolejne wyzwanie, z początkiem nowego roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze rozpocznie rekrutację uczestników do kolejnego projektu.


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

 


Informacje o artykule

Zredagował(a):
Data powstania: 30.01.2012 12:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1847
Drukuj Stworz PDF