pomniejsz powiększ

PCPR w Górze


VADEMECUM NIEPEŁNOSPRAWNEGO


ORZECZNICTWO


Społeczna Rada


Ulotki / Broszury/ Informatory


Piecza zastępcza


Świadczenia


Przeciwdziałanie przemocy


UE Europejski Fundusz Społeczny


Fundusze Europejskie- RPO WD


EFS


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PCPR


Linki

BIP PCPR GÓRA Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SOW System Obsługi Wsparcia  centrum DUW MS Niebieska Linia PARPA

Kalendarium

Jarosława
Konrada

21

kwiecień

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30      

Zajęcia warsztatowe dla uczestników projektu

16.10.2012 11:20

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze realizując projekt systemowy Mit a prawda- łamiemy bariery i stereotypy zorganizowało uczestnikom projektu kolejne zajęcia warsztatowe- tym razem wyjazdowe, które odbyły się w dniach 8-9 X br. w sali konferencyjnej hotelu Las w Piechowicach. Zajęcia pt.: Rozwój osobisty w podnoszeniu kompetencji życiowych i kształtowaniu kompetencji społecznych prowadziła Joanna Motylska- Komsta trener- wykładowca z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z Wrocławia, z którą PCPR od lat współpracuje. Należy zaznaczyć, iż jest to bardzo owocna współpraca.

Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z takimi zagadnieniami jak:

  • budowanie motywacji i wzmacnianie poczucia własnej wartości,
  • samopoznanie- pogłębianie samowiedzy i poznanie niezbędnych zasobów,
  • moje możliwości wobec społeczności lokalnej,
  • budowanie kompetencji komunikacyjnych,
  • skuteczne style i procedury komunikacji z innymi- asertywność,
  • reagowanie na pochwały i krytykę,
  • planowanie własnego rozwoju osobistego,
  • radzenie sobie ze stresem.

Poprzez aktywny udział w zajęciach uczestnicy uczyli się kontrolować nadmierne reakcje emocjonalne na słowa i poglądy innych, a także odnajdywać w sobie pozytywne cechy, których na co dzień nie dostrzegamy.

Warsztaty odbywały się w formie wyjazdowej co stanowiło dodatkowy akcent edukacyjno- poznawczy.

Wspólna wycieczka do Karkonoskiego Parku Narodowego okazała się skuteczną metodą integracji. Trener podczas zajęć przedstawiła uczestnikom sposoby relaksacji, które przynoszą ulgę w sytuacjach silnego zmęczenia i stresu.

Uczestnicy i realizatorzy projektu bardzo wysoko ocenili trenera w zakresie umiejętności przekazywania wiedzy, stwarzania odpowiedniej atmosfery, efektywnego wykorzystanie czasu, a przede wszystkim umiejętności zaangażowania uczestników, czego efektem było włączenie się do dyskusji jak również aktywny udział w ćwiczeniach praktycznych, grupowych i indywidualnych.

         Potwierdza to, iż współpraca PCPR z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej jest współpracą bardzo owocną co z kolei przekłada się na duże zainteresowanie projektem społeczności lokalnej, a przede wszystkim na zmianę postawy wobec życia i odkrywanie swoich mocnych stron, pozytywnego myślenia i akceptację siebie w budowaniu własnej wartości.

         Obecnie PCPR przygotowuje dla uczestników dalszy ciąg poradnictwa specjalistycznego z zakresu ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych.

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra  pomocy rodzinie

 

 

 

 

 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Redakcja
Data powstania: 16.10.2012 11:20
Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2012 11:22
Liczba wyświetleń: 1569
Drukuj Stworz PDF